Skip Navigation Links Αρχική Σελίδα   Φοιτητές   Πλεονεκτήματα


Πλεονεκτήματα

Ο φορητός υπολογιστής που αποκτάς είναι ένα πολύτιμο εργαλείο που θα σε βοηθήσει στις σπουδές σου, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να δακτυλογραφείς τις εργασίες σου, να οργανώνεις τις σημειώσεις σου και να φτιάχνεις εντυπωσιακές παρουσιάσεις.

Επιπλέον σου παρέχονται 100 Gbytes online αποθηκευτικού χώρου μέσω της υπηρεσίας ΠΙΘΟΣ+, έτσι ώστε να μπορεις να αποθηκεύσεις τα αρχεία σου και να τα μοιραστοείς με άλλους χρήστες ή/και ομάδες χρηστών. Επιπλέον, η υπηρεσία αυτή σου προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης, αρχειοθέτησης (versioning), συγχρονισμού και τήρησης αντιγράφων εφεδρείας (sync/backup), καθώς και αξιοποίησης της ως αποθηκευτικό μέσο από άλλες εφαρμογές.

Επιπλέον θα έχεις πρόσβαση και στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διάθεσης ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεις να εντοπίζεις και να ανακτάς εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή ελεύθερου λογισμικού από Ελληνικά και ξένα εκπαιδευτικά και ερευνητικά Ιδρύματα. Η νέα αυτή υπηρεσία η οποία θα είναι προσβάσιμη μέσα από την διαδικτυακή πύλη του έργου (www.destinpsifiaka.gr), θα διευκολύνει την δυναμική ανανέωση και την θεματική αναζήτηση του υλικού από έγκυρες πρωτογενείς πηγές με την κατασκευή σχετικού αποθετηρίου (repository) για ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό που χρησιμοποιείται στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, οργανωμένο ανά θεματική περιοχή και κλάδο σπουδών.

Επιπλέον θα σου επιτρέπεται η δημιουργία εξατομικευμένων «αποθετηρίων εκπαιδευτικού υλικού» (my.repository).

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα έχουν το δικαίωμα να αποκτούν δωρεάν ειδικό εμπορικό λογισμικό, μέσω της εφαρμογής ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ (www.anafandon.gr).

Το ΕΔΕΤ μέσα από τη διαδικτυακή πύλη (www.destinpsifiaka.gr), θα δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους φοιτητές κατόπιν σχετικής πιστοποίησης τους να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ μιας ομάδας πακέτων εμπορικού λογισμικού και να λάβουν το σχετικό λογισμικό της επιλογής τους και την άδεια χρήσης αυτού, προκειμένου να διευκολύνουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Ενδεικτικά, θα προσφέρει στους δικαιούχους φοιτητές λογισμικό για:

 1. Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
 2. Εργαλεία σχεδίασης (computer-aided design)
 3. Εργαλεία για τη δημιουργία εργαστηριακών περιβαλλόντων προσομοίωσης
 4. Εργαλεία στατιστικής ανάλυσης επιστημονικών δεδομένων

 

Μέσα από αυτή τη Δράση, η υπηρεσία θα εμπλουτισθεί με τη συμμετοχή πολλών εταιρειών λογισμικού.

Οι δικαιούχοι φοιτητές θα έχουν στη διάθεσή τους και ήδη υπάρχουσες από την ΕΔΕΤ Α.Ε υπηρεσίες οι οποίες είναι:

 

1. Ελεύθερη πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες

Μέσω αυτής της Υπηρεσίας (heal-link.gr) δίνεται στην φοιτητική κοινότητα

 • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές και υπηρεσίες πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών.
 • Δυνατότητα παροχής on line ηλεκτρονικής πρόσβασης σε περιεχόμενα, abstracts και full text αρχεία επιστημονικών περιοδικών σε θεματικές κατηγορίες σχετικές με τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών
 • Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μαθημάτων από άλλες σχολές , εντός και εκτός Ελλάδας
 • Ανάκτηση εκπαιδευτικού υλικού από ιστοσελίδες ελληνικών και διεθνών Πανεπιστημίων

 

2. Άμεση αναζήτηση και ανάκτηση ερευνητικών εργασιών

Η υπηρεσία παροχής αποθηκευτικού χώρου (pithos.grnet.gr) μπορεί να αξιοποιηθεί και ως μέσον για την αποθήκευση/αναζήτηση και ανάκτηση ερευνητικών εργασιών για όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές.

Η υπηρεσία διαμοιρασμού δεδομένων θα μπορεί να λειτουργήσει ως ασφαλές αποθετήριο (repository) δεδομένων και μεταδεδομένων των επιστημονικών ομάδων.

 

3. Παρακολούθηση ηλεκτρονικών μαθημάτων

Στο πλαίσιο αυτής της υπηρεσίας η οποία ανανεώνεται μόνο από τα Ελληνικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρονται πολύ σημαντικές υπηρεσίες όπως:

 • Ατζέντα όπου παρουσιάζονται χρονικά τα γεγονότα σταθμοί του μαθήματος (διαλέξεις, συναντήσεις, αξιολογήσεις, κλπ).
 • Έγγραφα όπου αποθηκεύεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, κλπ).
 • Ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα και ενημερώνουν τους εκπαιδευόμενους.
 • Περιοχές Συζητήσεων για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέματα σχετικά με το μάθημα.
 • Ομάδες Εργασίας (ανοικτές ή κλειστές) που απαρτίζονται από εγγεγραμμένους χρήστες (εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές).
 • Σύνδεσμοι από το Διαδίκτυο που αφορούν το αντικείμενο του μαθήματος.
 • Εργασίες Εκπαιδευόμενων, χώρος για την ηλεκτρονική διαχείριση των εργασιών του μαθήματος.
 • Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης που δημιουργεί ο εκπαιδευτής με στόχο την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων στην ύλη του μαθήματος.
 • Περιγραφή Μαθήματος, χώρος όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με τους στόχους, την ύλη, τη δομή, κλπ του μαθήματος.
 • Βίντεο Μαθήματος όπου αποθηκεύονται και παρουσιάζονται αρχεία βίντεο ή σύνδεσμοι σε αρχεία βίντεο αποθηκευμένα σε έναν Video on Demand Server που αφορούν το μάθημα.
 • Γραμμή Μάθησης παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να οργανώσουν το εκπαιδευτικό τους υλικού σε ενότητες και στους εκπαιδευόμενους να ακολουθούν μια σειρά από βήματα ως δραστηριότητες μάθησης (ακολουθεί το πρότυπο SCORM 2004).
 • Τηλεσυνεργασία είναι ένα υποσύστημα που επιτρέπει την ανταλλαγή σε πραγματικό χρόνο μηνυμάτων μεταξύ των συμμετεχόντων στο μάθημα (chat)
 • Ερωτηματολόγια είναι ένα υποσύστημα που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας δημοσκοπήσεων και ερευνών μαθησιακού προφίλ
 • Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων όπου υποστηρίζεται η ανταλλαγή αρχείων μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών.
 • Wiki, είναι ένα εργαλείο συνεργασίας που επιτρέπει στους συμμετέχοντες στο μάθημα εκπαιδευτές κι εκπαιδευόμενους να επεξεργάζονται από κοινού το περιεχόμενο διαφόρων κειμένων.
 • Εργαλεία Διαχείρισης Μαθήματος


Για το σύστημα eclass διατίθεται σήμερα οι παρακάτω εκπαιδευτικές ενότητες:

 • Δίκτυα και Επικοινωνίες (34 διαθέσιμα μαθήματα)
 • Δοκιμαστικά Μαθήματα (68 διαθέσιμα μαθήματα)
 • Ερευνα και Τεχνολογία (60 διαθέσιμα μαθήματα)
 • Κοινωνικές Επιστήμες (82 διαθέσιμα μαθήματα)
 • Νομικές και Οικονομικές Επιστήμες (18 διαθέσιμα μαθήματα)
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών (72 διαθέσιμα μαθήματα)
 • Σεμινάρια GUnet (13 διαθέσιμα μαθήματα)
 • Τέχνη και Πολιτισμός (13 διαθέσιμα μαθήματα)
 • Τηλεκπαίδευση (83 διαθέσιμα μαθήματα)
 • Υποστήριξης και Υπηρεσιών (5 διαθέσιμα μαθήματα)

 

4. Συμμετοχή σε συνεργατικές τηλεδιασκέψεις

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλε-διάσκεψης (rts.grnet.gr) μετάδοσης περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας και θα παρέχονται ιδεατά δωμάτια, στα οποία διοργανώνονται διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις από τους συντονιστές των τηλεδιασκέψεων.

 

5. Αξιοποίηση ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης και συμμετοχής σε εικονικά εργαστήρια

Οι συμμετέχοντες φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε ειδικές διαδικτυακές εφαρμογές, μέσω των οποίων προσομοιώνονται εργαστηριακά πειράματα υψηλής πολυπλοκότητας, όπως πχ το σύστημα ρομποτικών εφαρμογών:


http://www.mind.ilstu.edu/curriculum/modOverview.php?modGUI=208
http://telerobot.mech.uwa.edu.au/Telerobot/index.html
http://www.robotika.sk/mains.php?page=/projects/virtuallab/

Οι εφαρμογές αυτές εξελίσσονται ραγδαία και προσφέρουν εξαιρετικές μαθησιακές ευκαιρίες για οποιονδήποτε φοιτητή διαθέτει υπολογιστή και επαρκή ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Οι εφαρμογές αυτές παρέχουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία επιστημονικής έρευνας, ανάπτυξης εφαρμογών και εκτέλεσης πειραμάτων μεταξύ απομακρυσμένων επιστημονικών ομάδων καθώς επίσης περιβάλλον δικτύωσης για το διαμοιρασμό και αναζήτηση πειραμάτων, ροών εργασίας, αποτελεσμάτων πειραμάτων, επιστημονικού υλικού, δημοσιεύσεων, τεχνικών αναφορών, καθώς και υπηρεσία αποθήκευσης πολυμεσικού υλικού, η οποία θα ολοκληρώσει το παραπάνω περιβάλλον και θα επιτρέψει το διαμοιρασμό επιστημονικού υλικού.

Ακόμη, μέσα από τη δράση «Δίοδος» (www.diodos.edu.gr), έχεις τη δυνατότητα να αποκτήσεις ADSL σύνδεση στο Διαδίκτυο σε προνομιακή τιμή, ώστε:

 • να αναζητάς και να μεταφέρεις εύκολα και γρήγορα πληθώρα πληροφοριών και δεδομένων
 • να επικοινωνείς με τους συμφοιτητές σου και να ανταλλάσσεις πληροφορίες για την εξέλιξη των εργασιών σας
 • να παρακολουθείς ηλεκτρονικά μαθήματα
 • να χρησιμοποιείς εκπαιδευτικό υλικό από ιστοσελίδες ελληνικών και διεθνών πανεπιστημίων
 • να έχεις πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες
 • να συμμετέχεις σε συνεργατικές τηλεδιασκέψεις
 • να παρακολουθείς μαθήματα άλλων Σχολών, εντός και εκτός Ελλάδας
 • να αξιοποιείς ειδικά ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης, όπως τα εικονικά εργαστήρια

 

Επιπλέον σας παρέχονται 100 Gbytes online αποθηκευτικού χώρου μέσω της υπηρεσίας ΠΙΘΟΣ+ καθώς και πρόσβαση σε εκπαιδευτικό λογισμικό.


Copyright © 2009 ΕΔΕΤ - All rights reserved
Ο δικτυακός τόπος υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου
«Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
του επιχειρησιακού προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης