Skip Navigation Links Αρχική Σελίδα   Φοιτητές με σοβαρές ασθένειες   Δικαιούχοι


Δικαιούχοι

Στην παρούσα υλοποίηση της δράσης «Δες την Ψηφιακά 2.0», θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής και φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ που πάσχουν από σοβαρές ασθένειες, οι οποίοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2008, ως ποσοστό 3% των εισακτέων σε κάθε Τμήμα ή Σχολή και οι οποίοι δεν πρόλαβαν να κάνουν χρήση του δικαιώματος το περασμένο έτος, καθώς και όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές του έτους 2009-2010 που εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία «Πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες», (5%).

Πιο συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, θα μπορούν να αποκτούν επιχορηγούμενο φορητό υπολογιστή όλοι οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί με βάση τον Ν. 2640/98 ,   ΦΕΚ 206-Α'/03.09.98 και Φ151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/1.3.07) που ρυθμίζουν θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2009-20101, θα μπορούν να αποκτούν επιχορηγούμενο φορητό υπολογιστή όλοι οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί με βάση τον Ν. 3794/09, άρθρο 35 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 156-Α΄/04.09.09 και ρυθμίζει θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις.

Οι εν λόγω σπουδαστές θα ενημερωθούν σχετικά από τις Γραμματείες των σχολών ή τμημάτων τους. Για την κάλυψη των αυξημένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού των υπολογιστών, κάθε δικαιούχος αυτής της κατηγορίας θα επιχορηγηθεί με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή και με μέγιστη επιδότηση τα 800 ευρώ.

Η Δράση θα διαρκέσει κατά το διάστημα 21/12/2009 έως 23/01/2010.

Οι ως άνω φοιτητές θα ενημερωθούν σχετικά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων τους.

Για την κάλυψη των αυξημένων τους αναγκών σε ειδικό εξοπλισμό χειρισμού των υπολογιστών, κάθε δικαιούχος θα επιχορηγηθεί με το 80% της αξίας του φορητού υπολογιστή,με μέγιστη επιδότηση τα 800 ευρώ. Ο δικαιούχος φοιτητής προκειμένου να αποκτήσει τον φορητό προσωπικό υπολογιστή, θα πρέπει να καταθέσει στον προμηθευτή, τα εξής δικαιολογητικά:

  • πρωτότυπη Βεβαίωση, στην οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται:
    • ο αριθμός Μητρώου του φοιτητή
    • ότι ενεγράφη με βάση τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Αριθ. Φ.151/20049/Β6 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 156-Α΄/04.09.09
  • Απλό φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Απλό φωτοαντίγραφο Φοιτητικής Ταυτότητας ή Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου («πάσο») ή βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία της οικείας σχολής.

Η διαδικασία απόκτησης του προσωπικού υπολογιστή για τους δικαιούχους είναι η εξής:

Κάθε προμηθευτής θα έχει πρόσβαση σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή, στην οποία θα μπορεί να καταχωρίζει δικαιούχους αφού παραλάβει τη σχετική πρωτότυπη βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής του. Στην εφαρμογή θα πληκτρολογεί όλα τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου και στη συνέχεια θα πληκτρολογεί το ΑΦΜ της επιχείρησης του, τα ειδικά στοιχεία του φορητού υπολογιστή και το κόστος αγοράς. Με την αποδοχή των στοιχείων του φοιτητή (ως δικαιούχου), παράγεται αυτόματα ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με την ένδειξη «Δελτίο Παραγγελίας», στο οποίο αναφέρεται το όνομα του δικαιούχου φοιτητή, τα στοιχεία της προμηθεύτριας επιχείρησης, τα στοιχεία του φορητού H/Y. Με το «Δελτίο Παραγγελίας» ο δικαιούχος φοιτητής εξουσιοδοτεί τον προμηθευτή να εισπράξει αντ΄αυτού την επιχορήγηση που δικαιούται για την αγορά του φορητού υπολογιστή, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου.

Επιπρόσθετα, ο δικαιούχος φοιτητής (μέσω του «Δελτίου Παραγγελίας» δηλώνει υπεύθυνα ότι:

  • Δεν θα μεταβιβάσει σε τρίτον τον ως άνω υπολογιστή κατά την διάρκεια των σπουδών του.
  • Δεν έχει λάβει καμία άλλη επιχορήγηση για απόκτηση φορητού υπολογιστή.

Κάθε δικαιούχος φοιτητής καταβάλει στον προμηθευτή την δική του συμμετοχή και υπογράφει το έντυπο «Δελτίο Παραγγελίας». Κατόπιν παραλαμβάνει τον φορητό υπολογιστή και το παραστατικό πώλησης όπου θα αναγράφεται η συνολική τιμή της αξίας του φορητού υπολογιστή και το σχετικό Παραστατικό Εξόφλησης όπου θα αναφέρεται το υπερβάλλον της επιχορήγησης ποσό (δηλαδή, το ποσό που κατέβαλλε ο δικαιούχος, πέραν του ποσού της επιχορήγησης).


Copyright © 2009 ΕΔΕΤ - All rights reserved
Ο δικτυακός τόπος υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου
«Απόκτηση φορητών προσωπικών υπολογιστών από τους πρωτοετείς φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
του επιχειρησιακού προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης